نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دکتر بهمن سلیمانی

دکتر بهمن سلیمانی


 

 


  دکتر بهمن سلیمانی

  تحصیلات: دکتری زمین‌شناسی نفت

  مرتبه علمی: استاد

  شماره تماس داخلی: 3572


  

Soleimani_b@scu.ac.ir
پروفایل علمی پژوهشی در سیستم RMS دانشگاه شهید چمران