نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دکتر بابک سامانی

دکتر بابک سامانی


 

 


  دکتر بابک سامانی

  تحصیلات: دکتری زمین‌شناسی ساختمانی

  مرتبه علمی: استادیار

  شماره تماس داخلی: 3579


  

B.samani@scu.ac.ir
پروفایل علمی پژوهشی در سیستم RMS دانشگاه شهید چمران