نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دکتر اکبر حیدری

دکتر اکبر حیدری


 

 


  دکتر اکبر حیدری

  تحصیلات: دکتری رسوب‌شناسی

  مرتبه علمی: استادیار

  شماره تماس داخلی: 3589


  

H.heydari@scu.ac.ir
پروفایل علمی پژوهشی در سیستم RMS دانشگاه شهید چمران