نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درباره گروه سنجش از دور

درباره گروه سنجش از دور


 

مرکز سنجش از دور دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 1380 بدست ریاست وقت دانشگاه افتتاح و در طی حکمی دکتر کاظم رنگزن به عنوان مؤسس مرکز، عهده دار ریاست آن گردید. این مرکز با توجه به گستردگی فعالیت‌های خود در اردیبهشت ماه سال 1385 به گروه آموزشی تبدیل و دکتر کاظم رنگزن توسط ریاست محترم وقت دانشگاه جناب آقای دکتر نوری موگهی به عنوان مدیر آن منصوب گردیدند و تا کنون عهده‌دار این مسئولیت می‌باشند. گروه سنجش از دور و GIS دانشکده علوم زمین در حال حاضر دارای دو رشته می باشد:

1- سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (گرایش آب و خاک)

2- سنجش از دور زمین‌شناختی