دانشجوی برگزیده دکتری زمین‌شناسی اقتصادی کشور معرفی شد

دانشجوی برگزیده دکتری زمین‌شناسی اقتصادی کشور معرفی شد


دانشجوی دکتری زمین‌شناسی اقتصادی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید چمران اهواز، به‌عنوان دانشجوی دکتری برتر زمین‌شناسی اقتصادی کشور انتخاب شد.

به گزارش ایسنا، در نشست خردادماه امسال هیأت‌مدیره انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران که به‌ منظور انتخاب دانشجوی برتر زمین‌شناسی اقتصادی کشور برگزار شد، محسن رضایی دانشجوی دکتری زمین‌شناسی اقتصادی دانشگاه شهید چمران اهواز با در نظر گرفتن مجموع امتیازات آموزشی و پژوهشی به‌عنوان دانشجوی دکتری برتر کشور در این رشته معرفی شد.

وی دانش‌آموخته دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید چمران اهواز است که در سال 1391 مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته زمین‌شناسی اقتصادی دریافت کرد و در حال حاضر نیز دانشجوی دکتری همین رشته در این دانشگاه است.

ازجمله موفقیت‌های وی می‌توان به کسب رتبه اول ورودی در مقطع کارشناسی ارشد، کسب بالاترین نمره پایان‌نامه کارشناسی ارشد در دانشکده علوم زمین، عضویت در دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه، رتبه اول ورودی سال 92 در مقطع دکتری و برگزیده بنیاد ملی نخبگان برای جایزه تحصیلی در سال 94 اشاره کرد.