نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جناب آقای دکتر علیرضا زراسوندی(معاون پژوهشی دانشگاه شهید چمران) به عنوان مدیر پژوهشی برتر کشوری انتخاب گردید

جناب آقای دکتر علیرضا زراسوندی(معاون پژوهشی دانشگاه شهید چمران) به عنوان مدیر پژوهشی برتر کشوری انتخاب گردید


جناب آقای دکتر علیرضا زراسوندی(معاون پژوهشی دانشگاه شهید چمران) به عنوان مدیر پژوهشی برتر کشوری انتخاب گردید

کمیته داوری دوازدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر جناب آقای دکتر علیرضا زراسوندی، از دانشگاه شهید چمران اهواز را به عنوان مدیر پژوهشی برتر کشوری معرفی نمود.
این انتخاب شایسته را به عموم دانشگاهیان و پژوهشگران خصوصاٌ اعضای هیات عملی دانشکده علوم زمین تبریک عرض می نماییم.