نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه شالباف

برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه شالباف


برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه شالباف

 

پایان­‌نامه کارشناسی ارشد زمین‌شناسی

گرایش زیست‌محیطی

 

 

عنوان:

بررسی غنیشدگی فلزات سنگین در خاکهای آلوده ناشی از فعالیت‌های حفاری و بهره برداری نفت در میدان نفتی اهواز، مطالعه موردی: محدوده شهر اهواز

 

 

استاد راهنما:

دکتر فاطمه راست‌منش

 

 

نگارنده:

فاطمه شالباف

 

 

زمان:

1398/06/27 ـ ساعت 12