نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد خانم شقایق میرزایی

برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد خانم شقایق میرزایی


برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد خانم شقایق میرزایی

 

پایان­‌نامه کارشناسی ارشد زمین‌شناسی

گرایش زیست محیطی

 

 

عنوان:

ارزیابی تأثیر گرد و غبار بر تغییر غلظت گازهای دی اکسید نیتروژن، دی اکسید گوگرد و مونو اکسید کربن در شهر اهواز

 

 

استاد راهنما:

دکتر علیرضا زراسوندی

 

 

استاد مشاور:

دکتر فاطمه راست‌منش

 

 

نگارنده:

شقایق میرزایی

 

 

زمان:

1398/03/11 ـ ساعت 11:30