نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد خانم زینب حمیدی

برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد خانم زینب حمیدی


برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد خانم زینب حمیدی


پایان­‌نامه کارشناسی ارشد زمین‌شناسی

گرایش آب‌شناسی

 

عنوان:

مدیریت منابع آب زیرزمینی دشت دزفول ـ اندیمشک با استفاده از روش مدل عددی تفاضلات محدود با تأکید بر بهبود الگوی مصرف

 

استاد راهنما:

دکتر سید یحیی میرزایی

 

استاد مشاور:

دکتر منوچهر چیت‌سازان

 

نگارنده:

زینب حمیدی

 

زمان:

1398/04/15 ـ ساعت 12