نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد خانم بهناز پیرایه

برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد خانم بهناز پیرایه


برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد خانم بهناز پیرایه

 

پایان­‌نامه کارشناسی ارشد زمین‌شناسی

گرایش زمین ساخت (تکتونیک)

 

 

عنوان:

بررسی لرزه زمین ‌ساخت شهری منطقه شوشتر و گتوند

 

 

استاد راهنما:

دکتر عباس چرچی

 

 

استاد مشاور:

دکتر بابک سامانی

 

 

نگارنده:

بهناز پیرایه

 

 

زمان:

1398/02/24 ـ ساعت 11:30