نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای مهندس عدنان مزرعه

برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای مهندس عدنان مزرعه


برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای مهندس عدنان مزرعه

 

پایان­‌نامه کارشناسی ارشد زمین‌شناسی

گرایش آب‌شناسی

 

 

عنوان:

مدیریت تلفیقی منابع آب سطحی و زیرزمینی دشت اوان با استفاده از مدلهای شبیه‌سازی ـ بهینهسازی

 

 

استاد راهنما:

دکتر منوچهر چیت‌سازان

 

 

استاد مشاور:

دکتر سید یحیی میرزایی

 

 

نگارنده:

عدنان مزرعه

 

 

زمان:

1398/06/26 ـ ساعت 10