نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای مهرداد خسروی

برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای مهرداد خسروی


برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای مهرداد خسروی


پایان­‌نامه کارشناسی ارشد زمین‌شناسی

گرایش نفت

 

عنوان:

مقایسه ترکیبات آسفالتن نفت مخازن آسماری و بنگستان در میادین نفتی نفت‌سفید و آب‌تیمور با استفاده از تکنیک‌های طیف‌سنجی و پارامترهای کینتیکی

 

استاد راهنما:

دکتر بهرام علیزاده

 

استاد مشاور:

مهندس هاشم صراف‌دخت

 

نگارنده:

مهرداد خسروی

 

زمان:

1398/04/18 ـ ساعت 10