نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای مرتضی ساجدی

برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای مرتضی ساجدی


برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای مرتضی ساجدی


پایان­‌نامه کارشناسی ارشد زمین‌شناسی

گرایش آب‌شناسی

 

عنوان:

بررسی کنش متقابل رودخانه کارون با دشت گتوند با استفاده از مدل عددی غیرساختاری (UGrids)

 

استاد راهنما:

دکتر منوچهر چیت‌سازان

 

استاد مشاور:

دکتر سید یحیی میرزایی

 

نگارنده:

مرتضی ساجدی

 

زمان:

1398/04/16 ـ ساعت 16