نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای مجتبی نوروزی‌نژاد

برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای مجتبی نوروزی‌نژاد


برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای مجتبی نوروزی‌نژاد

پایان­‌نامه کارشناسی ارشد زمین‌شناسی

گرایش تکتونیک

 

عنوان:

مدل‌سازی سه‌بعدی شبکه شکستگی‌ها در مخزن آسماری میدان نفتی پرنج با استفاده از نرم‌افزار پترل

 

استاد راهنما:

دکتر عباس چرچی

 

استاد مشاور:

مهندس روح‌انگیز محمدیان

مهندس صدیقه ایزدی

 

نگارنده:

مجتبی نوروزی‌نژاد

 

زمان:

1398/04/18 ـ ساعت 11