نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای ایمان علیجانی

برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای ایمان علیجانی


برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای ایمان علیجانی

 

پایان­‌نامه کارشناسی ارشد زمین‌شناسی

گرایش آب‌شناسی

 

عنوان:

بررسی خصوصیات هیدروژئوفیزیکی سازند ایلام ـ سروک در مناطق لالی و ایذه، استان خوزستان

 

استاد راهنما:

دکتر نصراله کلانتری

 

اساتید مشاور:

مهندس حسن دانشیان

دکتر فرشاد علیجانی

 

نگارنده:

ایمان علیجانی

 

زمان:

1398/04/16 ـ ساعت 11