نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه توجیهی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

برگزاری جلسه توجیهی دانشجویان تحصیلات تکمیلی


برگزاری جلسه توجیهی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

جلسه توجیهی دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه زمین‌شناسی در تمامی گرایش‌ها، روز یکشنبه مورخ 1395/07/25 ساعت 9:30 در گروه زمین‌شناسی برگزار خواهد شد. از دانشجویان محترم خواهشمند است در تاریخ مقرر به گروه زمین‌شناسی مراجعه نمایند.