نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب دکتر نصرالله کلانتری به سمت معاون پژوهشی دانشکده علوم زمین

انتصاب دکتر نصرالله کلانتری به سمت معاون پژوهشی دانشکده علوم زمین


انتصاب دکتر نصرالله کلانتری به سمت معاون پژوهشی دانشکده علوم زمین

انتصاب دکتر نصرالله کلانتری با حفظ سمت آمورشی، به مدت دوسال به سمت معاون پژوهشی دانشکده علوم زمین از طرف دکتر مروتی ، ریاست دانشگاه شهید چمران اهواز.