نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخاب دانشجوی برگزیده دکتری زمین‌شناسی اقتصادی کشور از دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید چمران اهواز

انتخاب دانشجوی برگزیده دکتری زمین‌شناسی اقتصادی کشور از دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید چمران اهواز


انتخاب دانشجوی برگزیده دکتری زمین‌شناسی اقتصادی کشور از دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید چمران اهواز

محسن رضائی دانشجوی دکتری زمین‌شناسی اقتصادی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید چمران اهواز، به عنوان دانشجوی دکتری برتر زمین‌شناسی اقتصادی کشور انتخاب شد .

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، در نشست خردادماه امسال هیئت ‌مدیره انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران به منظور انتخاب دانشجوی برتر زمین‌شناسی اقتصادی، مهندس محسن رضایی دانشجوی دکتری زمین‌شناسی اقتصادی به راهنمایی دکتر زراسوندی و مشاوره دکتر پورکاسب از اعضای هیئت علمی این دانشگاه، با در نظر گرفتن مجموع امتیازات آموزشی و پژوهشی به عنوان دانشجوی دکتری برتر کشور در این گرایش معرفی شد .

گفتنی است محسن رضائی دانش‌آموخته دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید چمران اهواز متولد سال 1366 در سال 1391 مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته زمین‌شناسی اقتصادی از دانشگاه شهید چمران اهواز کسب کرد و در حال حاضر نیز دانشجوی دکتری همین رشته در این دانشگاه است .

ازجمله موفقیت‌های این دانش‌آموخته دانشگاه شهید چمران اهواز می‌توان به کسب رتبه اول ورودی در مقطع کارشناسی ارشد، کسب بالاترین نمره پایان‌نامه کارشناسی ارشد در دانشکده علوم زمین، عضویت در دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه، رتبه اول ورودی سال 92 در مقطع دکتری، برگزیده بنیاد ملی نخبگان برای جایزه تحصیلی در سال 94 اشاره کرد .