اعضای هیات علمی دانشکده علوم زمین

اعضای هیات علمی دانشکده علوم زمین


اعضای هیات علمی دانشکده علوم زمین

 

در حال حاضر، اعضای هیأت علمی دانشکده علوم زمین مجموعاً 20 نفر می‌باشند که از این بین 11 نفر در گروه‌ زمین‌شناسی، 3 نفر در گروه سنجش از دور و 6 نفر در گروه زمین‌شناسی نفت و حوضه‌های رسوبی مشغول به فعالیت‌اند.

 

کروه آموزشی

اعضای هیأت علمی

مرتبه علمی

زمین‌شناسی

نصراله کلانتری

استاد

منوچهر چیت‌ساران

استاد

علیرضا زراسوندی

استاد

عادل ساکی

دانشیار

ساجدالدین موسوی

استادیار

فاطمه راست‌منش

استادیار

سید یحیی میرزایی

استادیار

عباس چرچی

استادیار

بابک سامانی

دانشیار

محسن رضایی

استادیار

میر محمد میری

استادیار

سنجش از دور و GIS

کاظم رنگزن

دانشیار

مصطفی کابلی‌زاده

استادیار

سجاد زارعی

استادیار

زمین‌شناسی نفت و حوضه‌های رسوبی

بهرام علیزاده

استاد

بهمن سلیمانی

استاد

اکبر حیدری

استادیار

مجید مشهدی علیپور ممقانی

استادیار

ایمان زحمت‌کش

استادیار

نرگس شکری

استادیار