نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه کانی و سنگ‌شناسی

آزمایشگاه کانی و سنگ‌شناسی


کلسکسیونی بی‌نظیر از کانی‌ها و سنگ‌های آذرین، دگرگونی و رسوبی به همراه 12 میکروسکوپ پلاریزان مهمترین تجهیزات موجود در آزمایشگاه کانی و سنگ‌شناسی می‌باشند.