نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه فسیل‌شناسی

آزمایشگاه فسیل‌شناسی


کلکسیونی بی‌نظیر از ماکروفسیل‌ها و وجود میکروسکوپ‌های پیشرفته با قابلیت تصویربرداری جهت مطالعه میکروفسیل‌ها از ویژگی‌های مهم آزمایشگاه فسیل‌شناسی می‌باشد.