نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه تکتونیک و کارتوگرافی

آزمایشگاه تکتونیک و کارتوگرافی


کلکسیونی از تصاویر هوایی و نقشه‌های زمین‌شناسی به همراه تعدادی دستگاه استریوسکوپ از مهمترین تجهیزات موجود در آزمایشگاه تکتونیک و کارتوگرافی به شمار می‌روند.