نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه‌های سنجش از دور

آزمایشگاه‌های سنجش از دور


گروه سنجش از دور دانشکده علوم زمین دارای یک آزمایشگاه می‌باشد. دستگاه طیف‌سنج (Field Spectroradiometers 3) از مهمترین تجهیزات موجود دراین آزمایشگاه است.