گروه زمین‌شناسی نفت و حوضه‌های رسوبی

درباره گروه زمین‌شناسی نفت و حوضه‌های رسوبی

با توجه به قرارگیری دانشگاه شهید چمران اهواز در استان خوزستان به‌عنوان نفت‌خیزترین استان کشور و لزوم مطالعات تخصصی زمین‌شناسی نفت و رسوب‌شناسی در آن، گروه زمین‌شناسی نفت و حوضه‌های رسوبی در سال ۱۳۹۹ در دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید چمران اهواز تأسیس گردید. هم‌اکنون این گروه در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در رشته زمین‌شناسی نفت دانشجو می‌پذیرد.

همچنین شایان ذکر است که در حال حاضر دکتر بهرام علیزاده مدیر گروه زمین‌شناسی نفت و حوضه‌های رسوبی دانشکده علوم زمین می‌باشند.