نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

25505

25505


 

 


 


دکتر هوشنگ پورکاسب

سمت: هیات علمی

تحصیلات: دکتری زمین‌شناسی اقتصاد

مرتبه علمی:استاد

شماره تماس
:3584


  

رزومه
pourkaseb@scu.ac.ir
پروفایل علمی پژوهشی استاد در سیستم RMS  دانشگاه شهید چمران