نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

38253

38253


 

 


 


مهندس علی شجاعی

سمت: هیات علمی

تحصیلات:
کارشناسی ارشد سنجش از دور وGIS

مرتبه علمی
: مربی

شماره تماس:


  

رزومه
shojaian@scu.ac.ir
مشاهده اطلاعات پژوهشی