نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

38254

38254


 

 


 


دکتر ناهید سجادیان

سمت:
هیات علمی

تحصیلات:
دکتری جغرافیا
شهری

مرتبه علمی
: دانشیار

شماره تماس:


  

رزومه
nsajadian@scu.ac.ir
مشاهده اطلاعات پژوهشی