نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

24045

24045


A013.gif

نام و نام خانوادگی: سیدیحیی میرزایی

متولد: 1357 شهرکرد

دیپلم: علوم تجربی

لیسانس : زمین شناسی

فوق لیسانس : هیدروژئولوژی

دکتری : دانشجوی دکتری

وضعیت تاهل: مجرد

رتبه علمی: مربی

زمینه های پژوهشی: انجام تحلیل های ایزوتوپی و مدل های کیفی - کارست

آدرس: اهواز، دانشگاه شهید چمران ، دانشکده علوم زمین، گروه زمین شناسی

تلفن: 3331059

فاکس: 3331059

پست الکترونیکی :                            yahyamirzaee@scu.ac.ir