نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

24044

24044


A012i.gif

 

نام و نام خانوادگی: رامین کرمی

متولد: 1352 اهواز

دیپلم: علوم تجربی1370

لیسانس : زمین شناسی دانشگاه اصفهان 1376

فوق لیسانس : زمین شناسی دانشگاه اصفهان 1379

دکتری : دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

وضعیت تاهل: متاهل

رتبه علمی: مربی

سمت های اجرایی: -استاد مشاور شاهد و ایثارگر

زمینه های پژوهشی: زمین شناسی مهندسی ابنیه های فنی - انحلال پذیری و توسعه کارپیت-پهنه بندی خطرات زمین شناسی مهندسی

آدرس: اهواز، دانشگاه شهید چمران ، دانشکده علوم زمین، گروه زمین شناسی

تلفن: 3331059

فاکس: 3331059

پست الکترونیکی :                            karami_ramin@yahoo.com