نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

24036

24036


image067.gif

نام و نام خانوادگی: علیرضا زراسوندی

متولّد:  1354، مسجدسلیمان

 

دیپلم: علوم تجربی

کارشناسی : زمین شناسی، 1376، دانشگاه شهید چمران

کارشناسی ارشد : زمین شناسی اقتصادی، 1378، دانشگاه شیراز

دکتری : زمین شناسی اقتصادی، 1383، دانشگاه شیراز

وضعیت تاهل: متاهل

رتبه علمی: استاد

سمت های اجرایی:

زمینه های پژوهشی:Tectonic and mineralization

Geodynamic of deposits                                             

آدرس: اهواز، دانشگاه شهید چمران ، دانشکده علوم زمین، گروه زمین شناسی،تلفن: 3331059                

فاکس: 3331059

پست الکترونیکی : zarasvandi_a@scu.ac.ir