نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دکتر منوچهر چیت‌سازان

دکتر منوچهر چیت‌سازان


 


  دکتر منوچهر چیت‌سازان

  تحصیلات: دکتری زمین‌شناسی مدیریت منابع آب

  مرتبه علمی: استاد

  شماره تماس داخلی: 3582


  

Chitsazan-m@scu.ac.ir
پروفایل علمی پژوهشی در سیستم RMS دانشگاه شهید چمران