نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دکتر علیرضا زراسوندی

دکتر علیرضا زراسوندی


 

 


  دکتر علیرضا زراسوندی

  تحصیلات: دکتری زمین‌شناسی اقتصادی

  مرتبه علمی: استاد

  شماره تماس داخلی: 3575


  

Zarasvandi@scu.ac.ir
پروفایل علمی پژوهشی در سیستم RMS دانشگاه شهید چمران