نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه شالباف

برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه شالباف

 

پایان­‌نامه کارشناسی ارشد زمین‌شناسی

گرایش زیست‌محیطی

 

 

عنوان:

بررسی غنیشدگی فلزات سنگین در خاکهای آلوده ناشی از فعالیت‌های حفاری و بهره برداری نفت در میدان نفتی اهواز، مطالعه موردی: محدوده شهر اهواز

 

 

استاد راهنما:

دکتر فاطمه راست‌منش

 

 

نگارنده:

فاطمه شالباف

 

 

زمان:

1398/06/27 ـ ساعت 12