نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد خانم سرور مزرعه

برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد خانم سرور مزرعه


برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد خانم سرور مزرعه


پایان­‌نامه کارشناسی ارشد زمین‌شناسی

گرایش آب‌شناسی

 

عنوان:

بررسی هیدروشیمیایی و تعیین منشأ گوگرد در منابع آب پلانژ تاقدیس کمردراز

 

استاد راهنما:

دکتر سید یحیی میرزایی

 

استاد مشاور:

دکتر حسین کریمی وردنجانی

 

نگارنده:

سرور مزرعه

 

زمان:

1398/04/15 ـ ساعت 11