نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای محمد قدمگاهی

برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای محمد قدمگاهی


برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای محمد قدمگاهی


پایان­‌نامه کارشناسی ارشد زمین‌شناسی

گرایش نفت

 

عنوان:

بررسی پتروفیزیکی، ژئوشیمیایی و کانی‌شناسی قاعده شیلی آسماری به عنوان سنگ منشأ احتمالی یا سنگ مخزن نامتعارف در بخش غربی میدان نفتی منصوری

 

استاد راهنما:

دکتر بهرام علیزاده

 

استاد مشاور:

مهندس علی اپرا

 

نگارنده:

محمد قدمگاهی

 

زمان:

1398/04/16 ـ ساعت 9