نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای صالح دلداری

برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای صالح دلداری

 

پایان­‌نامه کارشناسی ارشد زمین‌شناسی

گرایش نفت

 

 

عنوان:

تخمین تخلخل به کمک داده‌های لرزه‌ای سه‌بعدی در یکی از میادین گازی جنوب ایران

 

 

استاد راهنما:

دکتر بهمن سلیمانی

 

 

استاد مشاور:

مهندس احسان لرکی

 

 

نگارنده:

صالح دلداری

 

 

زمان:

1398/06/26 ـ ساعت 11