نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری آقای مهراب رشیدی

برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری آقای مهراب رشیدی

 

پایان­‌نامه دکتری زمین‌شناسی

گرایش نفت

 

 

عنوان:

مطالعه ژئوشیمیایی مخزن و مدل‌سازی سیستمهای نفتی کرتاسه میدان آزدگان در دشت آبادان، جنوب غرب ایران

 

 

استاد راهنما:

دکتر بهرام علیزاده

 

 

استاد مشاور:

دکتر علیرضا زراسوندی

 

 

نگارنده:

مهراب رشیدی

 

 

زمان:

1398/06/27 ـ ساعت 10