نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هیأت علمی گروه سنجش از دور

اعضای هیأت علمی گروه سنجش از دور


نام و نام خانوادگی

گرایش

مرتبه علمی

تصویر

دکتر کاظم رنگزن

دورسنجی کاربردی

دانشیار

دکتر مصطفی کابلی‌زاده

مهندسی نقشه‌برداری

استادیار

مهندس ایوب تقی‌زاده

سنجش از دور و GIS

مربی