نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هیأت علمی گروه زمین‌شناسی

اعضای هیأت علمی گروه زمین‌شناسی


 

نام و نام خانوادگی

گرایش

مرتبه علمی

تصویر

دکتر منوچهر چیت‌سازان

زمین‌شناسی مدیریت منابع آب

استاد

دکتر نصرالله کلانتری

زمین‌شناسی هیدروژئولوژی

استاد

دکتر بهرام علیزاده

زمین‌شناسی نفت کاربردی

استاد

دکتر بهمن سلیمانی

زمین‌شناسی نفت

استاد

دکتر علیرضا زراسوندی

زمین‌شناسی اقتصادی

استاد

دکتر عادل ساکی

 

پترولوژی دانشیار

دکتر عباس چرچی

زمین‌شناسی ساختمانی

استادیار

دکتر سید یحیی میرزایی

هیدرولوژی

استادیار

دکتر بابک سامانی

زمین‌شناسی ساختمانی

استادیار

دکتر اکبر حیدری

رسوب‌شناسی

استادیار

دکتر فاطمه راست‌منش

زمین‌شناسی زیست‌محیطی

استادیار

دکتر سید ساجدالدین موسوی

زمین‌شناسی مهندسی

استادیار