نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه سنجش از دور

آزمایشگاه سنجش از دور


دستگاه طیف‌سنج (Field Spectroradiometers 3) از مهمترین تجهیزات موجود در آزمایشگاه طیف‌سنجی می‌باشد.