اعضای هیات علمی

نمایش 14 نتیجه
از 1
 
منوچهر چیت سازان

منوچهر چیت سازان 

استاد
شماره تماس: 0611-3360018
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عباس چرچی

عباس چرچی 

استادیار
شماره تماس: 0611-3331059
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
اکبر حیدری

اکبر حیدری 

استادیار
شماره تماس: 06113331059
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

فاطمه راست‌منش 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محسن رضایی

محسن رضایی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علیرضا زراسوندی

علیرضا زراسوندی 

استاد
شماره تماس: 3331059
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

عادل ساکی 

دانشیار
شماره تماس: 3576
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

بابک سامانی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بهمن سلیمانی

بهمن سلیمانی 

استاد
شماره تماس: 0611-3331059
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بهرام علیزاده

بهرام علیزاده 

استاد
شماره تماس: 061-33367042
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نصراله کلانتری

نصراله کلانتری 

استاد
شماره تماس: 33331059
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سید یحیی میرزایی ارجنکی

سید یحیی میرزایی ارجنکی 

استادیار
شماره تماس: 0611-3331059
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجید مشهدی علیپور ممقانی

مجید مشهدی علیپور ممقانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سید ساجدین موسوی

سید ساجدین موسوی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 14 نتیجه
از 1